وب سایت های منتخب و مهم مربوط به شعر و شعرا

وب سایت گنجور

http://ganjoor.net/

 

سایت جامع ادبی ایران

http://www.beyt.ir/

 

شعر نو

http://www.shereno.com/

 

انجمن فرهنگی پرستوها

http://www.parastoha.dk

 

انجمن شاعران ایران

http://www.shaeran.com/

........................................................................